Hur kan man lägga ner bolag frivilligt?

Om vi bortser från konkurs och tvångslikvidation så finns det 4 olika sätt att lägga ner bolag på. Det här är likvidation, försäljning av bolagets aktier, fusion och delning. De 4 metoderna är frivilliga och kommer med olika fördelar och nackdelar. Man kan förstås också välja att låta bolaget förbli vilande för att sedan kunna dra igång det igen då man är redo att jobba aktivt igen.

Lägga ner bolag med likvidation

När man likviderar ett aktiebolag så kommer man att sälja av alla tillgångar och se till att alla skulder är betalda. Om det blir pengar över så kommer ägarna att få dela på dessa. Likvidationen kräver en hel del administrativt arbete och man brukar anställa en person som tar hand om detta. Proceduren kan ta många månader och innebär flera olika kontroller och att man ska vara redo att ta fram olika handlingar och information då det behövs.

Snabbavveckling

Man kan välja att sälja aktiebolaget för att få snabbavveckling. Det här innebär att företaget som köper bolaget kommer att lägga ner bolag i likhet med proceduren för likvidation. Det här tar lång tid för köparen som ska sköta det administrativa, men för den som säljer så går det snabbt. Man får ut värdet för bolaget på en gång och behöver sedan inte jobba mer med bokföringsuppgifter och annat som krävs för att avvecklingen ska bli komplett.