När bör du avsluta bolag?

Om du ska avsluta bolag eller inte är inte nödvändigtvis ett enkelt beslut. Om du har jobbat länge och intensivt med ditt bolag så känns det ju inte så kul att lägga det åt sidan. Det spelar egentligen inte så stor roll om anledningen till avvecklingen är dålig ekonomi eller om du inser att du inte hinner med. För att avslutet ska bli utan bitter smak i munnen så bör du ta tag i likvidationen i tid och utföra den på ett bra sätt. Många väljer att låta en bolagsservice sköta avvecklingen för att det går snabbt och därmed också sköts på rätt sätt.

Avsluta bolag på ett fint sätt

Om du får en avveckling som görs på ett bra sätt så behöver det inte kännas så tungt att lägga ner verksamheten. Att undvika en konkurs är verkligen inte dumt. Men det kräver att du i tid fattar beslutet om frivillig likvidation. Då det går så långt att Bolagsverket beslutar om likvidation så ser bilden helt annorlunda ut. Då kan man inte tala om att avsluta bolag på ett fint sätt. Det blir snarare pressat och trist.

Det kan verkligen vara en stor fördel att utvärdera om det är läge att lägga ner i god tid. Då behöver en avveckling inte bli så dramatisk och den behöver heller inte leda till att du tappar tron på att du kan driva ett företag. Avslutar du bolag på ett fint sätt så kommer det ju även att leda till att ditt rykte förblir intakt. Det kan få betydelse för kommande projekt.

Var medveten om möjligheter

Att avsluta aktiebolag är inte samma sak som att gå i konkurs eller misslyckas. Det finns olika sätt att likvidera på och det bör du vara medveten om. Det kan absolut vara att föredra att likvidera frivilligt även om det kan verka som att du inte har lyckats med din verksamhet. Om du inser att du behöver börja om från början eller driva verksamheten vidare på ett annat sätt så ska du ta tag i detta.

Då du vill göra något annat

Det kan ju också vara så att du helt enkelt vill göra något annat. Om du upplever att företaget inte ger dig den utveckling som du är ute efter så kan det mycket väl vara dags att avsluta det. Fundera lite på vad du skulle vilja få ut av ditt jobb och om det finns möjlighet att styra om för att nå nya mål. Om det inte gör det så kanske du helt enkelt bör sälja aktiebolaget för att börja om från början med något nytt.

Välj snabbavveckling

Om du vill att det ska gå snabbt att avsluta bolag så kan du välja snabbavveckling. Det bör du göra då du redan nu vet vad du vill göra vidare. Med snabbavveckling så sparar du tid och du kan lita på att bolagsservicen som tar över kommer att likvidera i enlighet med de regler som gäller för avveckling i Sverige.