Ska du blogga om er likvidation?

Idag används bloggar för att publicera viktiga nyheter och för att marknadsföra hemsidor på ett effektivt sätt. Bloggen är en plats där företaget kan bestämma vilka nyheter som ska komma ut och när. Om den används flitigt kan det ju kännas som en självklarhet att berätta om en kommande likvidation på bloggen.

Även om likvidationen inte betyder att verksamheten försvinner kan det här vara mycket känsliga nyheter. En sammanslagning med ett annat bolag, uppköp och faktisk avveckling påverkar ju fler än de som äger aktier i bolaget.

Blogga om likvidation

Då en blogg används för att beskriva det som händer inom en verksamhet kanske den som driver den inte tänker så mycket på effekten av att avslöja en likvidation. Om den som skriver inläggen på bloggen har god insikt i det som händer på företaget kan informationen finnas i tidigt skede.

Men likvidationer är inte alltid goda nyheter. Det är ju inte alltid så att man lägger ner ett bolag för att det har blivit dags för pension. Det är inte sällan som vi kan läsa nyheter om stora bolag som lägger ner och som därmed skapar arbetslöshet på mindre orter.

Om du ska blogga om en kommande förändring inom bolaget är det verkligen viktigt att betänka hur folk påverkas av detta. Nya lokaler till följd av en sammanslagning kanske känns kul att berätta om. Men betänk att det kan finnas anställda som inte längre kan fortsätta jobba på samma sätt när det ursprungliga bolaget likvideras.

Lyhördhet är a och o

Oavsett vad du tänker blogga om är det bra med lyhördhet. Nyheten om likvidationen kanske inte är så ny. Anställda vet om vad som kommer att hända sedan länge. Du nämner avvecklingen som en del av en större saga som du vill berätta. Men tänk en gång till.

Om det finns personer som kan beröras på fel sätt av dina inlägg på bloggen och i sociala medier är det bäst att ta upp detta med berörda först. Kanske är det rentav personer i ledningen som litar på att du alltid uppdaterar företagets blogg med god ton.

Det kan ju även vara så att du pratar om ett annat bolag som nu kommer att upplösas. Via er verksamhet har du fått reda på vad som är på gång och det ger riktigt fint material för ett blogginlägg. Men skriv inte vad som helst.

Stämmer informationen om avvecklingen?

Man måste inte vara journalist för att förstå att det är viktigt att kontrollera källor. Om du tänker ta upp en likvidation på bloggen bör du se om allting du skriver faktiskt stämmer. Det kan bli pinsamt vid senare tillfälle om det visar sig att du bygger ditt intressanta nyhetsinlägg på felaktig information.